Knihovna Muzea Brněnska

Knihovna Muzea Brněnska
Fond sestává z publikací odborného, především historického, regionálního, archeologického a uměnovědného rázu. Knihovna vznikla sloučením knihoven předchůdců muzea a současných poboček. Knihy jsou uloženy v centrální knihovně v Památníku písemnictví na Moravě a také v příručních knihovnách poboček Muzea Brněnska (Muzeum ve Šlapanicích, Muzeum v Ivančicích, Podhorácké muzeum).

Ve studovně Památníku písemnictví na Moravě je možno studovat knihy z následujících fondů:
   •  Centrální knihovna Muzea Brněnska
   •  sbírková knihovna Památníku písemnictví na Moravě
     sbírková knihovna Muzea v Ivančicích

Knihy z příručních a sbírkových knihoven ostatních poboček se mohou badatelé vyžádat pouze po předchozí domluvě vždy na jednotlivých pobočkách.

Knihovní řád

zpět

created by: Trinet a.s., design Václav Houf