Knihovnu Benediktinského opatství Rajhrad

Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad
Patří k největším klášterním knihovnám u nás. Ve fondu čítajícím 65 000 svazků rukopisů, starých tisků a tisků z 19. století je ukryto velké množství unikátních knih. Ty jsou vyhledatelné v původním lístkovém katalogu přístupném i v digitální podobě a částečně v elektronickém katalogu. K vyhledávání rukopisů a knih z 16. století, bohemik a tisků vydaných v Brně slouží tištěné soupisy a s postupující novou katalogizací elektronický katalog.

Knihovní řád

Tištěné soupisy

zpět

created by: Trinet a.s., design Václav Houf