Digitální knihovny

Knihovna Muzea Brněnska zpřístupňuje své fondy prostřednictvím digitálních knihoven Kramerius a Manuscriptorium. Pod následujícími odkazy naleznete virtuální sbírky vytvořené v prostředí těchto knihoven, které obsahují vše, co bylo z námi spravovaných fondů dosud digitalizováno.
- digitalizované tituly z fondu monografií a periodik muzejní knihovny jsou zpřístupněny v databázi Kramerius 4 Moravské zemské knihovny v Brně.
Upozornění: Dokumenty podléhající autorské ochraně jsou v plné verzi přístupné pouze na počítačích umístěných na pobočkách Muzea Brněnska nebo v Moravské zemské knihovně.
- rukopisy a staré tisky Knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě jsou průběžně zveřejňovány v databázi Manuscriptorium.

Přehled digitalizovaných monografií a periodik z muzejní knihovny naleznete také v Registru digitalizace, odkazy na veškeré digitální dokumenty průběžně doplňujeme i do elektronického katalogu.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím Knihovnu Muzea Brněnska (knihovna@muzeumbrnenska.cz).

created by: Trinet a.s., design Václav Houf