11.04.2019 - 27.10.2019 | Památník písemnictví na Moravě

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Vědecko-naučný literární a jazykový odkaz benediktinských klášterů v Broumově a Rajhradě. Tato centra vzdělanosti, pečovala zásadním způsobem o uchování historických dokumentů i dobových uměleckých a církevních textů s důrazem na rukopisnou a posléze tištěnou produkci.
created by: Trinet a.s., design Václav Houf