12.04.2019 - 28.07.2019 | Vila Löw-Beer v Brně

Brnem textilním

Výstava v galerii Celnice mapuje textilní tovární areály v jihomoravské metropoli z pohledu památkové péče.

Výstavu připravilo Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě, které patří pod Národní památkový ústav. Veškeré texty jsou dvojjazyčné – v češtině a angličtině.

Bezbariérová galerie Celnice je volně přístupná denně kromě pondělí v čase od 10 do 18 hodin.

Více na www.vilalowbeer.cz

created by: Trinet a.s., design Václav Houf