12.09.2020 - 19.09.2020 | Muzeum Brněnska

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Také letos se zapojí všechny pobočky Muzea Brněnska.

Památník Mohyla míru
12. 9. 2020 Dny evropského dědictví v Památníku Mohyla míru
Celodenní program pro dospělé i děti zahrnuje speciální komentované prohlídky kaple Památníku, čtení napoleonských pohádek a panoramatické prohlídky slavkovského bojiště.
Začátek v 10.00, konec v 17.00.

Muzeum ve Šlapanicích
12. 9. 2020 Volný vstup do muzea
Výstava s archeologickou tematikou "Cesty. Tisíc let putování krajinou" a výstava výtvarných prací šlapanického rodáka Zdeňka Dvořáčka bude v rámci Dnů evropského dědictví přístupná zdarma. Obě výstavy končí v neděli 13. září 2020. Komentované prohlídky významné, nejen archeologické lokality Žuráň v rámci projektu "Archeologické léto“.
Otevřeno 10.00–12.30 a 13.00 – 18.00, procházka od 15.00.

Památník písemnictví na Moravě
12. 9. 2020 Umění staré i nové v rajhradském klášteře
Prohlédněte si běžně nepřístupné reprezentační prostory i soukromé obydlí rajhradských opatů v budově prelatury. Poznejte nové a dosud veřejnosti v celistvosti neprezentované klášterní sbírky moderních uměleckých děl, pocházejících z odkazu historika umění Miloše Stehlíka.
Začátek v 10.00 a 14.00.

Vila Löw-Beer v Brně
12. a 19. 9. 2020 Volný vstup do technického zázemí
Prohlídkový okruh návštěvníky seznámí se zachovalými prvky unikátního systému teplovzdušného vytápění a chlazení. Tento systém nebyl sice při renovaci vily obnoven, ale do současnosti se zachovaly některé původní prvky (např. kaloriferová komora, regulační mřížky, světlík na půdě).
Začátek 12. 9. v 10.30 a 14.30, 19. 9. v 15:30 a 16:30. Vstup zdarma, ale nutná rezervace na tel. 544 544 208 nebo e-mailu pruvodci@vila.mbrn.cz.

Muzeum v Ivančicích
13. 9. 2020 Vítej, nevěsto milá...

Volný vstup do výstavy v Památníku Alfonse Muchy, která nabízí průřez módou svatebních šatů od začátku do poloviny 20. století. Mezi exponáty jsou zastoupeny také ukázky svatebních oznámení či blahopřání, módních časopisů, výbavy nevěsty nebo malá galerie zarámovaných svatebních fotografií.
Otevřeno 9.00–12.00 a 13.00–17.00.

Podhorácké muzeum v klášteře Porta coeli
19. 9. 2020 Budova opatství Porta coeli a špitální zahrada

Odpoledne věnované renesanční budově opatství a přiléhající opatské zahradě, od 19. století také nazývané špitální. Součástí prohlídky bude výklad se vztahem k danému prostoru a ochutnávka jablečných produktů z klášterních sadů.
Začátek ve 14.00, konec v 17.00.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf